Funkční trénink

Funkční trénink je cvičení, které učí jedince ovládat tělo ve všech rovinách pohybu. Jedná se o trénink pohybů, ne svalů. Funkční trénink se snaží vytvořit takovou skladbu cviků, která klientovi pomůže provádět běžné denní aktivity s vyšší výkonností a nižším rizikem úrazu. Kvalitní trénink vede k vyšší svalové rovnováze, pozitivně napomáhá kloubní stabilitě a výrazně přispívá k prevenci zranění pohybového aparátu.

Základním cvičebním prostředkem je naše vlastní tělo(váha, výška, těžiště aj.). Dále jsou využívány jednoruční činky, volné kladky, kettlebell, balanční plošiny, TRX, žebřík aj.

  • Pohyb založený na správných a zdravých pohybových stereotypech.
  • Trénink bez jakéhokoliv omezení a založený na maximální individualizaci a přizpůsobení se jedinci.
  • Začíná u správného držení těla a končí u kondice profesionálního sportovce.
  • Rozvíjí všechny naše vrozené schopnosti, jakou je: síla, rychlost, vytrvalost, koordinace a flexibilita.
  • Základním cvičebním prostředkem je naše vlastní tělo (váha, výška, těžiště aj.). Dále jsou využívány jednoruční činky, kettlebell, balanční plošiny, TRX aj.